top of page
Vi starter opp med turer torsdag 9. mai klokken 17.00. Turene varer ca. 1 time. Påmelding her på nettsiden. Turene går hver torsdag frem til og med 22. august. Vel møtt!

Fritzøeparken ble, ved kongelig resolusjon, vernet til et Landskapsvernområde i 1980. Dette innebærer visse retningslinjer for skogskjøtselen, hvor målsetningen er å bevare et variert skogbilde, med forskjellige treslag og vekslende innslag av gammel og ung skog. Her legges det større vekt på de estetiske verdier enn ren tømmerproduksjon.

FRITZØEPARKEN

Fritzøeparken er på 1700 dekar, bestående av en lett blanding av bar- og løvskog; spesielt bøkeskog og en god del åpent beitelandskap. Dette kulturlandskapet holdes i hevd med god hjelp fra dåhjort og muflonstammene, som ferdes fritt rundt i hele Parken. Dåhjorten ble innført fra Danmark i 1921 og muflon – som opprinnelig kommer fra Korsika, og er en villsau – kom til Parken i 1962. De fungerer godt sammen. Arten holder til i fjellandskap. Dette dyreholdet er en forutsetning for at verneplanen med de spesielle biotopene skal fungere. 

I Larviksområdet er det spesielt godt klima for å kunne få frem fremmede treslag. Derfor har det lykkes, for flere generasjoner i Treschow-familien å plante utenlandske trær, som fremdeles trives og vokser her.

Nedenfor Dammen i Haven er det rester av et Arboretum med mange spennende fremmede treslag, som slangegran, hjertetre og hickoritre, som man tidligere laget ski av.

Mange av disse trærne tiltrekker seg ofte spesielle fuglearter, slik at i mai og juni er det en utrolig fuglesang her. Da blomstrer også Rhododendronen, som er et syn for øye – med alle sine forskjellige farger, spesielt rundt Dammen. Her har fire generasjoner plantet nye arter og nye farger.

Av andre rariteter finnes det et utall forskjellige flaggermus-kasser rundt om i Parken, som er et ledd i en doktoravhandling for å finne mer ut av de forskjellige artene i området.

Fritzøehus ble i årene 1860-63 bygget av Jernverkseier Michael Treschow, tegnet av J.W Nordan i italiensk nyrenessansestil. Han hadde 6 barn og trengte et representativt hus. Huset ble senere bygget på og i 1897 sto Østfløyen ferdig med sitt karakteristiske tårn.

Fritzøehus har hele tiden vært bebodd av familien Treschow og nå bor 6.generasjon i huset.
 

Haven som omkranser huset holdes i hevd av to dyktige gartnere. Om vinteren driver de med vedlikehold av maskiner og driftsmateriell, samt enklere Parkskogbruk.

Vi ønsker velkommen til en tur i Fritzøeparken!

Foto: Christoffer Møgster

Om Fritzøeparken
Guidet tur

Guidet tur i Parken

Guidede turer i parken fra 9. mai til 22. august.

Turene går hver torsdag kl. 17:00. Dette med forbehold om at det blir fem eller flere deltakere på turen. 

Ved å melde deg på en av disse turene, godtar du retningslinjene for ferdsel i Fritzøeparken:

  • Ferdsel i Parken foregår til fots på veiene i følge med guide.

  • Av hensyn til viltet og dyrelivet i Parken, kan hunder ikke medbringes - heller ikke i bånd.

  • Det er ikke tillatt å plukke planter, blomster, bær eller sopp.

  • Det finnes ikke tilgjengelige toaletter eller drikkevannskilder i Parken.

  • All bebyggelse i Parken er bebodd, så besøkende har ingen tilgang dit.

  • Adgang til Indre Have og Dammen foregår bare sammen med guide.

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne ved å sende en henvendelse direkte med kontaktskjema eller send en mail til info@fritzoeparken.no

Takk for din henvendelse!

Kontakt oss
bottom of page